Usługa digitalizacji obiektów muzealnych

Autor: Michał Słowiński

Opublikowano: 25 maja 2023

Kategorie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa digitalizacji obiektów muzealnych będących w dyspozycji Zamawiającego i wchodzących w skład projektu pn.: “Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku – stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej” współfinansowanego z ze środków MF EOG i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Usługa digitalizacji obiektów muzealnych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY