Zespół boisk „Orlik 2012”

Zespół boisk „Orlik 2012”

ul. Sportowa 70B

Obiekt otwarty jest w godzinach:

 • poniedziałek – piątek (w g. 8:00 – 14:00 odbywają się zajęcia dla szkół) 8:00 – 21:00     
 • sobota – 12:00 – 20:00
 • niedziela – 11:00 – 21:00

Cennik korzystania z zespołu boisk Orlik 2012 za godzinę

Korzystanie z boisk jest bezpłatne. Opłacie podlegają rezerwację dla grup zorganizowanych. 

 • osoby dorosłe – 60 zł za godzinę
 • młodzież pełnoletnia, osoby do 26 roku – 40 złotych za godzinę

Rezerwacja oznacza wyłączne korzystanie z boiska w ustalonym czasie. Za grupę zorganizowaną rozumie się drużynę regularnie korzystającą z obiektu i zajmującą całe boisko podczas gry. Drużyna regularnie korzystająca z obiektu w podobnym składzie bez wcześniejszej rezerwacji, a zajmująca całe boisko zobowiązana jest do uiszczenia opłaty u koordynatora obiektu. Koordynator obiektu może poprosić o uiszczenie opłaty gdy powyższe przesłanki zostaną spełnione.

REGULAMIN

Opis zespołu boisk Orlik 2012

 • teren zespołu boisk o powierzchni – 5 441,50 m
 • boisko do piłki nożnej o wymiarach 62 x 30–1 860,00 m
 • boisko uniwersalne o wymiarach 32 x 20–640, 00 m
 • budynek zaplecza sportowego – 84,00 m
 • ciągi komunikacyjne z kostki brukowej – 598,25 m
 • tereny zielone – 2 258,39 m

Boisko do piłki nożnej:

 • nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokości 60 mm (GRENIE 6006 produkcji fińskiej) wypełniona granulatem EPDM z recyklingu gumy technicznej 
  spełnia wymogi FIFA poziom 1,
 • pole gry 26 x 56 z wybiegami po 2 m za liniami bocznymi i po 3 m za liniami bramkowymi.

Boisko uniwersalne do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej:

 • nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu,
 • pole gry 15,10 x 28,10 m z wybiegami po 2 m z każdej strony.

Budynek zaplecza sportowego o powierzchni całkowitej 84,86 m2

 • posiadający 2 szatnie z zespołami sanitarnymi dla zawodników,
 • pomieszczenie dla instruktora, magazyn sprzętu i WC dla niepełnosprawnych.

Cały obiekt wyposażony jest w:

 • sieć wodociągową,
 • kanalizację sanitarną,
 • kanalizację deszczową,
 • sieć energetyczną,
 • oświetlenie boisk 26 naświetlaczy na 10 masztach,
 • boiska posiadają piłkochwyty o wysokości 6 m.

Obiekt ogrodzony jest siatką stalową o wysokości 4 m na słupkach stalowych.