Zaproś nas

Nasz dom kultury tworzą ludzie!

Jeszcze do niedawna ośrodki kultury w małych miejscowościach kojarzyły się przede wszystkim z nauką śpiewu i tańca oraz  zajęciami dla dzieci. Ale tak było kiedyś! Okazuje się, że animatorzy kultury, kulturoznawcy oraz artyści wzięli sprawy w swoje ręce i sytuacja instytucji kultury w Polsce ma się coraz lepiej, a Milanowskie Centrum Kultury jest tego przykładem.

Współczesne domy kultury to nie tylko miejsce organizacji wydarzeń, jest to także przestrzeń do podejmowania ważnych dla mieszkańców tematów, zarówno o charakterze społecznym, jak i hobbistycznym. Oferta kulturalna jest szeroka i zróżnicowania, a misją jest zbliżanie ludzi. Milanowskie Centrum Kultury, realizując swoje zadania kieruje się właśnie tą ideą.

Milanowskie Centrum Kultury w TOP 20 

Naszymi działaniami zmniejszamy dystans społeczny, wzmacniamy więzi i budujemy kompetencje kulturowe mieszkańców. Za taką postawę w 2017 roku zostaliśmy docenieni przez Narodowe Centrum Kultury. Dostaliśmy się do grona 20 instytucji kultury w Polsce, które miały okazję wziąć udział w profesjonalizacyjnym programie „Zaproś nas do siebie”. Program nie dał nam pieniędzy, nie dał nam także rąk do pracy, ale pozwolił nam zrozumieć, że jesteśmy w Milanówku potrzebni, że nasz dom kultury tworzą ludzie, a nie budynek

To nasz zespół jest naszą siłą. W MCK pracują ludzie pełni pasji, werwy do działania, ludzie, których nie zniechęca krytyka. Słuchamy, obserwujemy mieszkańców, staramy się zorganizować takie wydarzenia i aktywności, których potrzebują. Najlepszym, aktualnym przykładem integracji z mieszkańcami są Taneczne Czwartki w Starym Kinie, czy też nowopowstały Klub Miłośników Planszówek i reaktywowane Kinoranki.

Jeszcze więcej zmian w 2018

Dzięki udziale w programie Narodowego Centrum Kultury zyskaliśmy jeszcze większą śmiałość do zmian. Śmiałość do tego, by zapraszać do Milanówka wielkich artystów, by zachęcić mieszkańców do inwestowania w kulturę. Zmobilizowaliśmy się do prowadzenia nietypowych działań z zakresu edukacji kulturalnej, a przede wszystkim do wspólnego działania z mieszkańcami na rzecz naszego miasta.

Rok 2018 w Milanówku będzie pełen atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych i zmian infrastrukturalnych, na które My jesteśmy gotowi. Jesteśmy po niezwykle udanym koncercie Młynarski plays Młynarski feat. GABA KULKA, który udowodnił, że nawet bez profesjonalnej sali koncertowej można zorganizować wydarzenie, które będzie ucztą dla zmysłów i zgromadzi kilkuset mieszkańców. Przed nami wizyta Teatru Capitol w Milanówku (10 marca br.), a w czerwcu Powitanie Lata, którego główną gwiazdą będzie uwielbiana przez młodzież Natalia Nykiel. To tylko niektóre z naszych pomysłów.

Zapraszamy Państwa już dziś! Do zobaczenia.

Aneta Majak
Dyrektor MCK

Zaproś nas do siebie!” to nowy projekt Narodowego Centrum Kultury, który powstał przy współpracy 3 programów działających na rzecz profesjonalizacji sektora kultury: Domu Kultury+Kadry Kultury i Platformy Kultury. Milanowskie Centrum Kultury bierze w nim udział!

Dom Kultury+ gromadzi wokół siebie aktywne i świadome swojej misji domy kultury, Kadra Kultury dzięki szkoleniom prowadzonym już od ponad 10 lat, zachęca do nieustannego podnoszenia kompetencji  ludzi kultury (przede wszystkim jej menedżerów), a Platforma Kultury aktywnie wspiera animatorów kultury, wdrażając rekomendacje z NieKongresu Animatorów Kultury. 

Projekt „Zaproś nas do siebie!” polega na zorganizowaniu w siedzibie instytucji zapraszającej cyklu (maksymalnie trzech) szkoleń na temat pobudzania aktywności i działań lokalnych. Instytucja, która wyraża chęć udziału w projekcie powinna zaprosić na szkolenia lokalnych partnerów (z którymi współpracuje, współpracowała lub chce współpracować) – np. inne instytucje, urzędników, animatorów kultury, organizacje pozarządowe.

Szkolenia prowadzone wśród funkcjonujących na tym samym terenie partnerów dadzą komfort i możliwość pracy na rzeczywistych przykładach, pomogą zmierzyć się z realnymi problemami obecnymi w danym środowisku i umiejscowionymi w lokalnym kontekście.