MRP

Radę powołaliśmy aby młodzież pomogła nam uatrakcyjnić swoją ofertę tak, by trafiła do ich rówieśników. W Radzie znajdują się uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci z Milanówka, którzy są pomostem pomiędzy Milanowskim Centrum Kultury a nimi.

Młodzieżowa Rada Programowa jest organem doradczym oraz konsultacyjnym, który pozwoli wyjść dorosłym do młodzieży i otworzyć się na ich pomysły. Rada nie tylko podsuwa pomysły pracownikom MCK, ale również czynnie bierze udział w realizacji wspólnych działań. Uatrakcyjnienia to ofertę MCK, a także na nawiązania współpracy/kontaktu z młodymi mieszkańcami społeczności lokalnej.