Programy

Milanowskie Centrum Kultury stawia sobie za cel promowanie instytucji oraz miasta ponadlokalnie, dlatego zgłaszamy się do programów, rozpisujemy wnioski, angażujemy mieszkańców.

Oto parę przykładów: