Mural Polskiej Niepodległości

Czy kojarzą Państwo tę ścianę? Już niebawem zmieni się nie do poznania. A wszystko za sprawą Muralu Niepodległości, który zostanie stworzony w Milanówku.

Milanowskie Centrum Kultury znalazło się w gronie 10 laureatów (zajmując 4. lokatę), którzy otrzymają ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowe wsparcie na realizację działań artystyczno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, zakończonych powstaniem muralu, nawiązującego do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dzięki temu dzieci i młodzież z Milanówka odbyli serię warsztatów, spacerów tematycznych, spotkań z historykami i rekonstruktorami przybliżającymi historię Polski i Milanówka z okresu odzyskiwania i umacniania się Niepodległości. Teraz czeka nas wspólne malowanie muralu w Milanówku. Uroczyste odsłonięcie muralu nastąpi 15 września 2018 roku w ramach odbywających się w Milanówku Europejskich Dni Dziedzictwa.

Wydarzenie to pięknie wpisuje nam się w nasze lokalne obchody 100 Lat Niepodległości w Milanówku.

Do tej pory zrealizowane zajęcia wyglądały tak.

Program jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021