Utworzenie Centrum Edukacji Historycznej

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Edukacji Historycznej”

Wysokość dofinansowania: 39 413,00 zł

Termin realizacji projektu: 25.03.2024 r. – 30.06.2024 r. 

Cel projektu: Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez utworzenie Centrum Edukacji Historycznej w Milanówku.

Opis projektu: Projekt zakłada utworzenie i wyposażenie Centrum Edukacji Historycznej „Mały Londyn” w Milanówku. CEH będzie izbą pamięci historii lokalnej z punktu widzenia patriotyzmu lokalnego i krajowego. Będzie to pierwsze takie miejsce na terenie LGD o tematyce związanej z Milanówkiem – Małym Londynem łączącym edukację z nowoczesnymi technologiami. W Centrum będzie można zobaczyć i dotknąć mundurów, odznaczeń, zdjęć i dokumentów zbieranych przez mieszkańców. Centrum będzie również miejscem organizacji warsztatów kreatywnych, interaktywnych wystaw, spotkań z historykami, odkrywcami i edukatorami.

Projekt przyczyni się do rozwoju lokalnej społeczności poprzez integrację społeczną, edukację historyczną i rozwój infrastruktury kulturalnej. W CEH odwiedzający będą mogli zgłębiać historię Armii Krajowej, zrozumienie kontekstu historycznego oraz wydarzeń związanych z Milanówkiem w czasie II wojny światowej.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.