Merytoryczne sprawozdanie z działalności Milanowskiego Centrum Kultury za rok 2022