SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Milanowskiego Centrum Kultury za 2022 rok