Sprawozdanie merytoryczne z działalności Milanowskiego Centrum Kultury w 2017 roku