SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Milanowskiego Centrum Kultury za 2020 rok