Prowadzone rejestry

Autor: Michał Słowiński

Opublikowano: 26 października 2023

Kategorie:

Milanowskie Centrum Kultury prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

1. Ewidencja akt osobowych oraz ewidencja czasu pracy.

2. Ewidencja pism przychodzących i wychodzących.

3. Rejestr delegacji pracowników.

4. Rejestr umów współpracy.

5. Rejestr umów zleceń oraz umów cywilno-prawnych.

6. Archiwa związane z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych.

Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach są dostępne dla osób które wykażą interes prawny oraz podmiotów uprawnionych do kontroli.