SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Milanowskiego Centrum Kultury ZA 2017 Rok