Warszaty teatralne, zapisy!

Serdecznie zapraszamy na grupowe i indywidualne warsztaty sztuki aktorskiej prowadzone przez Dominika Lichy ! 🎭

Zajęcia kierowane są do osób które aktywnie działają w przestrzeni teatralnej i filmowej, biorącymi udział w konkursach recytatorskich, przeglądach teatralnych i castingach lub chcącymi rozwinąć swoje umiejętności sceniczne w ramach hobby.

W skład zajęć wchodzi: dobór tekstów | analiza i interpretacja scen oraz monologów | elementarne zadania aktorskie | improwizacje | praca z kamerą | wymowa i impostacja głosu | interpretacja piosenki aktorskiej | praca nad mową ciała | skuteczna prezentacja na castingach. 🤸

Jeżeli jesteś zainteresowany rozwinięciem umiejętności aktorskich albo chcesz pokonać tremę przed wystąpieniami publicznymi, prowdzącadostosuję odpowiednie techniki pracy do celu naszych spotkań . 🎬

Dominika Lichy – aktorka, absolwentka, obecnie doktorantka Wydziału Aktorskiego w Szkole Filmowej w Łodzi. Występowała na scenach teatrów dramatycznych i prywatnych w Polsce, a także w nagradzanych produkcjach filmowych i telewizyjnych. W latach 2022, 2020 i 2018 została laureatką konkursu stypendialnego dla twórców Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz stypendium dla młodych twórców przyznawane przez Wydział Kultury i Sztuki U.M. w Bielsku-Białej. Kilkukrotnie nagradzana stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów Szkoły Filmowej w Łodzi. Na Wydziale Aktorskim asystowała na zajęciach Sceny klasyczne, Formy sceniczne, Formy filmowe oraz Proza u boku wykładowców tejże Uczelni. 🏆🤩

WAŻNE: grupa teatralna dla osób w wieku 15-25 rusza od 10 października 2022 r. w poniedziałki w godz. 16:30-18:30. Miejsce: Stare Kino filia MCK, ul. Piłsudskiego 33, Milanówek. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji pod numerem +48 512 284 168 lub tr@dominikalichy.com 🌼

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i tekst „trACTORStudio warsztaty teatralne |zajęcia aktorskie praca z kamerą serdecznie zapraszam na warsztaty sztuki aktorskiej osoby, które aktywnie działają przestrzeni teatralnej filmowej, biorące udział w konkursach recytatorskich, przeglą…dach teatralnychi castingach, zdające na wydziały aktorskie, chcące rozwinąć swoje umiejętności sceniczne w ramach hobby miejsce: Stare Kino filia MK MILANOWSKIE ul. Piłsudskiego 33, Milanówek ULTUR więcej informacji: +48 512 284 168 tr@dominikalichy.com zecz Rozwoj Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca bszary wiejskie ZIELONE”