Rowerowy maj w Jedynce

W majowej rywalizacji propagującej transport rowerowy uczestniczyli uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Konkurs miał na celu wyłonienie klasy, która najliczniej wykorzystywała rower jako środek transportu w dotarciu do szkoły.
W międzyklasowej rywalizacji czołowe miejsca zajęły klasy ze szkoły podstawowej z wynikami powyżej 50 %, co oznacza, że średnio ponad połowa uczniów w maju przyjeżdżała do szkoły rowerem. Mamy nadzieję, że ta dobra praktyka rozciągnie się na inne miesiące i rower stanie się powszechnym środkiem transportu wśród uczniów.
Wyniki naszego konkursu:

I miejsce z wynikiem 53 % – klasy Vb i VIb

III miejsce 52 % – klasy Vc i VIc

Zwycięzcom wręczono nagrody ufundowane przez Milanowskie Centrum Kultury.

Arkadiusz Ciborowski