Milanówek hisotria nieoczywista – Maria w wielu rolach

Maria Morozowicz- Szczepkowska była osobą o różnorodnych zainteresowaniach, dość śmiało podejmującą nowe wyzwania, często idącą i myślącą pod prąd. Ale jak to z każdym z nas bywa, nie zawsze spójną w swoich poglądach i zachowaniach. Warto zatem przyjrzeć się tej mieszkance Milanówka w różnych rolach społecznych jakie przyszło jej w życiu pełnić.
Wykład poprowadzi doktor Agata Markiewicz.

Fot. po prawej pochodzi ze zbiorów NAC, po lewej ze zbiorów muzeumszczepokowskiego.pl

19 kwietnia (piątek), godzina 20:00
Stare Kino MCK, ul. Piłsudskiego 33