Dom Kultury + w Milanówku

Miło nam ogłosić, że Milanowskie Centrum Kultury znalazło się w gronie 60 beneficjentów samorządowych instytucji kultury, których projekty uzyskały najwyższe oceny do tegorocznej edycji programu Dom Kultury+ 2023.

Będziemy realizować Zadanie I – INICJATYWY LOKALNE skierowane do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk w zadaniu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego zaowocuje stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Już nie możemy się doczekać!