ULTRA 2

Wernisaż wystawy prac Aleksandry Krzemianowskiej-Grątkowskiej “ULTRA 2”
sobota 09 listopada 2019 godz. 18:00
Galeria MATULKA ul. Piłsudskiego 30 Milanówek

Aleksandra Krzemianowska-Grątkowska, ur. w Milanówku w 1978 r.
Z wykształcenia plastyk, pedagog. Uprawiane dziedziny: collage, malarstwo.

Autorka o wystawie:
“Wystawa ULTRA 2″ – Molekuły jest kontynuacją projektu o nazwie ULTRA, prezentowanego pod tym tytułem podczas wystawy w grudniu 2018r.
Słownik języka polskiego podaje definicję słowa ultra, że jest to „pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający najwyższy poziom lub skrajną postać tego, co wyraża drugi człon złożenia”. Molekuła to grupa co najmniej dwóch atomów trwale połączonych. Wyrazami bliskoznacznymi dla słowa molekuła są m.inn. ułamek, drobna rzecz, ogniwo, składowa.
Takie są moje obrazy, złożone; często powstają parami, gdzie jeden obraz koresponduje z drugim.
W pracach nawiązuję do witraży i plakatów, są to estetycznie bardzo bliskie mi formy. Świat, który przedstawiam to świat tworzący się z kawałków bądź rozpadający na nie.
Główne tematy prac: drzewa, postacie – całe bądź fragmenty.
Artyści, których twórczość miała na mnie wpływ: Pablo Picasso, Jean-Michel Basquiat, Miles Davis
i Lee Alexander McQueen.
Wiele czynników ma wpływ na estetykę naszego życia, na odczuwanie, samopoczucie, jednak to obecność literatury, muzyki, form plastycznych i wizualnych w sposób niezaplanowany wzbogaca, rozwija emocje i zmysł krytyczny.”
Październik 2019

Wystawy indywidualne :
IV 2011 – wystawa obrazów „Projekcja osobowości” , GOK Brwinów
X 2011 – wystawa fotografii A.K.-Grątkowska i Adam Kalicy „Dwa żywioły – powietrze i woda”
XII 2018 – wystawa obrazów “ULTRA”, Dworek Zagroda Brwinów
Wystawy zbiorowe:
VIII 1998 – Galeria A , MOK Podkowa Leśna
IX 2009 – Artystki w plenerze , Europejskie Dni Dziedzictwa, Ogród przy Dworze w Żółwinie
XI 2009 – Twórczy Brwinów , GOK Brwinów
XII 2010 – Opowieść zimowa , GOK Brwinów
VII 2016 – Wystawa Artystów Ziemi Mazowieckiej , Smoszewski Festiwal Kultury, Smoszewo
XI 2018 – Koło Sztuki Forum Artystów , Dworek Zagroda, Brwinów
III 2019 – ONE, OKej Brwinów
Udział w jednodniowych wystawach plenerowych: Otwarte Ogrody Podkowa Leśna, Ogród Soriano Kazimierówka