Loesje w Milanówku

Wierzycie w to, że plakaty mogą zmieniać rzeczywistość?

Wierzycie, że słowa z nich płynące mogą wywołać małą lub dużą rewolucję?

My tak! Dlatego zaprosiliśmy do współpracy Loesje Poland i stworzyliśmy dla Was wspaniałą ofertę warsztatową.

Chcemy byśmy wspólnie poruszyli tematy, które dla nas (tu lokalnie) są ważne, potem ze specjalistami z Loesje, opracowali nasze hasła, aby później umieścić je w przestrzeni Milanówka. Niech usłyszą, a dokładniej przeczytają nas inni.

Warsztaty odbędą się 22 oraz 29 maja w Milanówku.

Zapisz się na udział w tworzeniu haseł dla Milanówka! Warsztaty są bezpłatne.

22 maja – Warsztaty translatorskie  

Warsztaty translatorskie Loesje to praca na hasłach już istniejących winnych językach i kreatywny proces poszukiwania ich polskich odpowiedników. Skłaniają do refleksji nad ograniczeniami języka i przekładu, wymową słów i ich wieloznacznością, uzależnioną od kontekstu wypowiedzi

29 maja – Kreatywne pisanie Loesje – Warsztaty pisania

Warsztaty to zabawa skojarzeniami słownymi i wspólne pisanie krótkich tekstów.

Pobudzają twórcze myślenie oraz inspirują do zabawy schematami językowymi i wyrażania swoich myśli w postaci krótkich, niekonwencjonalnych haseł. Warsztaty skłaniają do refleksji nad wymową słów i ich wieloznacznością, uzależnioną od kontekstu wypowiedzi.

Wybrane teksty z pisania są dopracowywane przez całą grupę podczas części redakcyjnej. Redakcja to konstruktywne dyskusje o ideach i wartościach ,jakie niosą ze sobą teksty, oraz twórcza wymiana pomysłów, dzięki którym hasła zyskują finalne brzmienie.

Powstałe hasła pojawią się w przestrzeni publicznej Milanówka, ożywią nasze miasto, przemówią do jego mieszkańców.

Zapisy pod adresem: a.majak@mckmilanowek.pl w tytule maila należy wpisać „Warsztaty Loesje”

Loesje [ czyt. luszje]

po polsku Lusia lub Luśka To pełna energii, wiecznie młoda duchem Holenderka. Użyczyła imienia grupie osób, które wierzą, że plakaty mogą spowodować rewolucję. Podpisane przez nią hasła odzwierciedlają to optymistyczne podejście. Zamiast pouczać, zachęcają do refleksji i dyskusji, a także krytycznego, ale konstruktywnego spojrzenia.

O Loesje: http://www.loesje.pl/