Chaotyczni Myśliciele. Spotkanie pt.,, Wstęp do Bioetyki”, poprowadzi Prof. Paweł Łuków

Zapraszamy na kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filozoficznego, projekt jest realizowany w ramach inicjatyw oddolnych DK+. ✨
Tym razem gościem będzie profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Medycznego, członek Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach oraz przewodnicy Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk. 🔎
Prof. Paweł Łuków jest specjalistą w zakresie etyki normatywnej, bioetyki i filozofii medycyny. Jest twórcą takich pozycji jak: „Zrozumieć śmierć człowieka”, „Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia”, „Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta” oraz współtwórcą „Etyka medyczna z elementami filozofii”. 📚
Wykład „Wstęp do Bioetyki” oraz dyskusja z Panem Profesorem odbędzie się 1️⃣ 6️⃣. 1️⃣ 0️⃣. 2️⃣ 0️⃣ 2️⃣ 3️⃣o godz. 1️⃣ 9️⃣: 0️⃣ 0️⃣ w Starym Kinie w Milanówku.