100 lat CDSJ!

20 marca 1924 roku z Milanówka wyszedł list do Wojewody Warszawskiego, zawiadamiający o założeniu Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej (CDSJ). To wydarzenie zapoczątkowało bogatą historię jedwabnictwa w regionie, z rodzeństwem Stanisławą i Henrykiem Witaczkami na czele, którzy przekuli swoją pasję i wizję w działania, czyniąc jedwab milanowski symbolem innowacji, jakości oraz głębokiego przywiązania do polskiego rzemiosła.

Niniejsze stulecie od tamtego momentu to nie tylko czas refleksji nad wytrwałością i oddaniem pionierów jedwabnictwa, ale i okazja do celebracji roli tej branży w rozwoju gospodarczym i kulturowym Polski. Centralna Doświadczalna Stacja Jedwabnicza w Milanówku, serce polskiego jedwabnictwa, przez lata niezmiennie pozostawała epicentrum innowacji, edukacji i promocji tej szlachetnej tradycji, wpływając na kształtowanie się branży na skalę krajową.

W obchodach stulecia jedwabiu w Milanówku chcemy oddać hołd tej niezwykłej historii oraz ludziom, którzy przyczynili się do rozwoju jedwabnictwa w Polsce. Zapraszamy do wspólnego uczestnictwa w akcji upamiętniającej te wyjątkowe dziedzictwo – będzie to czas celebracji, refleksji oraz inspiracji do dalszych działań na rzecz promocji i rozwoju polskiego jedwabnictwa na arenie międzynarodowej. Odkryjmy na nowo fascynującą historię jedwabiu, od jego morwowych korzeni po błyszczącą przyszłość.

W związku z obchodami stulecia jedwabnictwa w Milanówku, z radością ogłaszamy plany zorganizowania kilkudniowego Festiwalu Jedwabiu, będącego hołdem dla bogatej historii i tradycji jedwabniczych naszego regionu. Festiwal, trwający trzy dni, stanie się przestrzenią edukacyjno-kulturalną, mającą na celu przybliżenie uczestnikom dziedzictwa kulturowego i artystycznej spuścizny Milanówka poprzez różnorodne działania artystyczne i kulturalne.

Zaplanowaliśmy szereg wydarzeń, które pozwolą na głębsze zrozumienie i docenienie sztuki jedwabniczej, w tym m.in:

  • wystawy historycznego wzornictwa na tkaniach jedwabnych oraz prezentacje współczesnej twórczości z wykorzystaniem jedwabiu,
  • warsztaty jedwabnicze, dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość nauczyć się technik pracy z tym szlachetnym materiałem,
  • pokaz mody, prezentujący jedwab w nowoczesnym ujęciu,
  • paradę jedwabną, celebrującą kolor i blask jedwabiu,
  • koncert, będący syntezą różnych form sztuki, połączonych wspólnym mianownikiem – jedwabiem.

Do realizacji tego ambitnego projektu otwieramy się na współpracę z wszystkimi zainteresowanymi osobami, które podzielają naszą pasję do jedwabnictwa i chciałyby wziąć aktywny udział w festiwalu. Zachęcamy twórców, artystów, edukatorów oraz wolontariuszy do dołączenia do naszego zespołu i wspólnego tworzenia tego wyjątkowego wydarzenia. Razem możemy uczcić stulecie jedwabiu w Milanówku, przypominając o jego niezwykłej historii i znaczeniu, jak również inspirować do dalszego rozwoju i eksploracji tego pięknego rzemiosła.