Zaczytany Dom Kultury w Milanówku

Od dziś w Milanowskim Centrum Kultury ruszył projekt Narodowe Centrum Kultury “Zaczytany Dom Kultury”.

Zaczytany Dom Kultury 2018 ma na celu:

  • wspierać czytelnictwo, szczególnie wśród młodzieży i dorosłych,
  • upowszechniać dostępność literatury naukowej i specjalistycznej, często niedostępnej w bibliotekach i czytelniach,
  • promować polskie produkcje muzyczne dzięki obecności w pakietach płyt CD.

Wszystkich miłośników szeroko rozumianej tematyki humanistycznej zapraszamy do wypożyczenia książek dostępnych w naszej siedzibie przy ulicy Kościelnej 3.

W ofercie znajdują się publikacje Narodowego Centrum Kultury:

1 “Aby ślad nie pozostał… Żydzi Otwoccy. Zagłada i pamięć” oprac. Sebastian Rakowski

2 “Byliśmy w transportach Dzieci Zamojszczyzny”
wstęp i oprac. Beata Kozaczyńska

3 “Człowiek z epoki więzień. Opowieść o Przeboju “(Aleksym Rżewskim) Zdzisław Szczepaniak

4 “Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości”
Julia Sałacińska-Rewiakin

5 “Dwie epoki” Józef Teodorowicz

6 “Historia mówiona. Elementarz”
Marta Kurkowska-Budzan

7 “Idea Polski” Władysław Grabski

8 “Mój Ojciec, t. II” wybór i opracowanie: Stanisław
M. Jankowski

9 “My i wy” Wacław Makowski

10 “Narodziny S” Mirosław Stępniak

11 “Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycji
antytotalitarnej w XX wieku (wersja niemiecka)”
Ludwig Mehlhorn

12 “Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycji
antytotalitarnej w XX wieku (wersja polska)”
Ludwig Mehlhorn

13 Płyta “Zatrzymaj Wojnę” Tymon & The Transistors

14 Płyta “Panny sprawiedliwe wśród narodów świata” Dariusz Malejonek

15 “Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności”
red. nauk. Stefan Bednarek, Bartosz Korzeniowski

16 “Rocznik Niepodległość LXVI Czasopismo poświęcone
najnowszym dziejom Polski”
red. Arkadiusz Adamczyk

17 “Rocznik Niepodległość Tom LX Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski”
red. Arkadiusz Adamczyk

18 “Rocznik Niepodległość Tom LXI Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski”
red. Arkadiusz Adamczyk

19 “Rocznik Niepodległość. Tom LXII Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski”
red. Arkadiusz Adamczyk

20 “Rocznik Niepodległość. Tom LXIII Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski”
red. Arkadiusz Adamczyk

21 “Szczecin: grudzień-sierpień-grudzień”
Małgorzata Szejnert, Tomasz Zalewski

22 “Wirtualne ciało sztuki: ochrona i udostępnianie dzieł
audiowizualnych” Elżbieta Wysocka

23 “Wojna o eter. Media elektoroniczne od solidarnościowego karnawału do początków rządów solidarnościowych”
Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak

24 “Zagadnienia polityki polskiej” Joachim Bartoszewicz