Informacja dyrektora SP 2 w Milanówku

Szanowni Mieszkańcy Milanówka,

Kierując się troską w obliczu  zagrożenia rozprzestrzenianiem się  koronawirusa, jesteśmy zmuszeni odwołać mający odbyć się w piątek 13 marca 2020 roku przegląd twórczości młodych artystów – Dwójkowy Kalejdoskop Talentów.

W przypadku poprawy sytuacji rozważymy zorganizowanie imprezy
w innym terminie, o czym będziemy informować wszystkich zainteresowanych. Za niedogodności wynikające z tych okoliczności przepraszamy.

                                                                                   W imieniu organizatorów

 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku