Zarządzenie Burmistrza Miasta Milamówka

Zarządzeniem nr 37/VIII/2020 Burmistrz Miasta Milanówka we wszystkich referatach, komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Milanówka oraz jednostkach gminnych podległych Burmistrzowi wprowadził tryb pracy wewnętrznej, bez przyjęć i obsługi interesantów od dnia 12 do 31 marca 2020 r.

Obsługa interesantów będzie prowadzona tylko telefonicznie lub internetowo w normalnych godzinach pracy urzędu i jednostek gminnych.