Zaproś nas

 

Zaproś nas do siebie!” to nowy projekt Narodowego Centrum Kultury, który powstał przy współpracy 3 programów działających na rzecz profesjonalizacji sektora kultury: Domu Kultury+Kadry Kultury i Platformy Kultury. Milanowskie Centrum Kultury bierze w nim udział!

Dom Kultury+ gromadzi wokół siebie aktywne i świadome swojej misji domy kultury, Kadra Kultury dzięki szkoleniom prowadzonym już od ponad 10 lat, zachęca do nieustannego podnoszenia kompetencji  ludzi kultury (przede wszystkim jej menedżerów), a Platforma Kultury aktywnie wspiera animatorów kultury, wdrażając rekomendacje z NieKongresu Animatorów Kultury. 

Projekt „Zaproś nas do siebie!” polega na zorganizowaniu w siedzibie instytucji zapraszającej cyklu (maksymalnie trzech) szkoleń na temat pobudzania aktywności i działań lokalnych. Instytucja, która wyraża chęć udziału w projekcie powinna zaprosić na szkolenia lokalnych partnerów (z którymi współpracuje, współpracowała lub chce współpracować) – np. inne instytucje, urzędników, animatorów kultury, organizacje pozarządowe.

Szkolenia prowadzone wśród funkcjonujących na tym samym terenie partnerów dadzą komfort i możliwość pracy na rzeczywistych przykładach, pomogą zmierzyć się z realnymi problemami obecnymi w danym środowisku i umiejscowionymi w lokalnym kontekście.