Pocztówka z Milanówka

Data wydarzenia: 12 Grudnia 2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Pocztówka z Milanówka.

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
– przedszkole
– klasy I-IV
– klasy V – VIII

Prace należy dostarczać do siedziby MCK do dnia 12 grudnia 2019 r.
Wręczenie nagród odbędzie się 15 grudnia 2019 r.
Regulamin dostępny jest na stronie www.mckmilanowek.pl