Budżet obywatelski

Data wydarzenia: 04 Grudnia 2017

CO TO JEST BUDŻET OBYWATELSKI?

Budżet Obywatelski, zwany także partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu współdecydują sami mieszkańcy miasta. Mieszkańcy mogą zgłosić propozycje ważnych inwestycji w mieście, a następnie w powszechnym głosowaniu sami dokonują ostatecznego wyboru projektów do realizacji.

Środki zaplanowane na budżet obywatelskiego można przeznaczyć na zadania, które leżą w kompetencji gminy. Dlatego projekty mogą dotyczyć zarówno budowy dróg, jak i polityki społecznej, edukacji, ochrony środowiska, kultury, sportu czy bezpieczeństwa.


ZASADY

Zasady przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. zostały szczegółowo określone w poniższych załącznikach do Zarządzeń Burmistrza Miasta Milanówka:


PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Zanim przystąpisz do wypełnienia formularza, zapoznaj się z orientacyjnymi kosztami najczęściej zgłaszanych projektów miejskich inwestycji.

Przykładowe koszty miejskich inwestycji


Formularz

Pliki do pobrania:

Jak wypełnić formularz?

Formularz należy złożyć w terminie do 20 listopada 2017 r.:

  • pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
  • osobiście w Urzędzie Miasta Milanówka w sekretariacie (Budynek A, ul. Kościuszki 45)
  • e-mailem na adres promocja@milanowek.pl (pod warunkiem, że formularz oraz lista poparcia będzie stanowiła skan oryginalnych dokumentów)

Zobacz również: