Opowiadania z Milanówka – Niepodległa

Serdecznie zapraszamy na otwarcie okolicznościowej wystawy, poświęconej
dążeniom do odzyskania i utrzymania Niepodległości Polski i Wolności.
Otwarcie wystawy odbędzie się (nieprzypadkowo) 13. grudnia o godzinie
19.00 w „Galerii Matulka” w budynku poczty przy ul. Józefa Piłsudskiego
30 w Milanówku.

Na wystawie pokazane zostaną pamiątkowe przedmioty, dokumenty,
fotografie z rodzinnych archiwów Milanowian, świadczące o wielkiej
wadze, jaką my i nasi przodkowie przykładali do Polskości, Wolności i
Niepodległości oraz o cenie płaconej za zachowanie tych wartości od
Powstania Listopadowego do 1989 roku.

Wystawa wpisana jest w program milanowskich obchodów 100 lecia
odzyskania Niepodległości.