Mural Polskiej Niepodległości powstanie w Milanówku!

Milanowskie Centrum Kultury znalazło się w gronie 10 laureatów (zajmując 4. lokatę), którzy otrzymają ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowe wsparcie na realizację działań artystyczno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, zakończonych powstaniem muralu, nawiązującego do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Dzięki temu dzieci i młodzież z Milanówka odbędzie serię warsztatów, spacerów tematycznych, spotkań z historykami i rekonstruktorami przybliżającymi historię Polski i Milanówka z okresu odzyskiwania i umacniania się Niepodległości a zakończy się wspólnym malowaniem muralu w Milanówku. Uroczyste odsłonięcie muralu nastąpi 15 września 2018 roku w ramach odbywających się w Milanówku Europejskich Dni Dziedzictwa.
Bohaterem muralu w Milanówku będzie Jan Szczepkowski, którego osoba przyczyniła się do umocnienia dumy z odzyskania niepodległości przez młode państwo polskie. To pokazanie, że jednostka – mieszkająca w tym samym mieście, co dzieci i młodzież – przez swoją postawę, oddanie i patriotyzm mogą mieć swój wkład w budowanie wspólnoty Polaków.
Już nie możemy się doczekać!

Wydarzenie to pięknie wpisuje nam się w nasze lokalne obchody 100 Lat Niepodległości w Milanówku.

Program jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021