Ruszamy z konkursem na inicjatywy DK+!

Dziś jest ten dzień! Ruszamy z konkursem na inicjatywy lokalne DK +! Mamy za sobą już cześć 1 i 2 na które składały się spotkania networkingowe ze wspaniałymi ekspertkami oraz spotkanie z mieszkańcami. Teraz pora na KONKRETY czyli konkurs.

Milanowskie Centrum Kultury realizuje zadanie pod nazwą Milanowskie inicjatywy lokalne – zrealizuj swoje kulturalne marzenie. Instytucja otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach realizacji programu Dom Kultury + Edycja 2023 / Zadanie I – INICJATYWY LOKALNE, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Głównym celem naszego projektu jest szeroko pojęta aktywizacja społeczna mieszkańców Milanówka. Jednym z działań jest wsparcie finansowe inicjatyw oddolnych zgłaszanych przez mieszkańców. Niniejszy Regulamin określa zasady wyboru i dofinansowania tychże inicjatyw. Rekomendujemy, żeby przed złożeniem wniosku zapoznać się z powstałą w ramach projektu DK+ Diagnozą Potencjału, która dostępna poniżej. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę to czy inicjatywa odpowiada na potrzeby mieszkańców wykazane w diagnozie.

W ramach Konkursu zaplanowano budżet na łączną kwotę 30.000 zł. Termin naboru wniosków na inicjatywy oddolne upływa 1 czerwca 2023 roku.

Regulamin oraz załączniki (edytowalne) dostępne poniżej:

REGULAMIN WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIKI (EDYTOWALNE)

DIAGNOZA – Badanie potrzeb mieszkańców w ramach programu Dom Kultury +