Zapisy i program półkolonii letnich z MCK

Lato w Mieście w postaci półkolonii odbędzie się w trzech jednotygodniowych turnusach:
8-12, 15-19 oraz 22-26 lipca.
Będą to spotkania o charakterze edukacyjno – kulturalnym, ale także mnóstwo wspaniałej zabawy.
Grupy wezmą udział w zajęciach artystycznych, naukowych, tanecznych oraz sportowych.
Zorganizowane zostaną wycieczki oraz wyjścia na basen miejski i strzelnicę. Całodniową opiekę zapewni wykwalifikowana kadra oraz animatorzy kultury. Półkolonie zorganizujemy w ZS nr 1 przy ul. Piasta 14.
Młodzi mieszkańcy naszego miasta będą mogli zintegrować się w niewielkich grupach by wspólnie stworzyć silną ekipę wakacyjnych aktywności.

Zapisy na półkolonie rozpoczną się 12 czerwca, od godz. 8:00 w MCK, ul. Kościelna 3.

Bardzo prosimy o zapisanie dzieci w tym terminie telefonicznie (22 758 32 34, 22 758 39 60) lub w
sekretariacie MCK, ul. Kościelna 3. Nie przyjmujemy zapisów mailowych. Koszt półkolonii (tygodniowy turnus) to 120 zł.
● Turnus trwa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-15.30 (dyżur świetlicowy w godz. 7.30-9.30 oraz 15.30-16.30).
● Zapisujemy dzieci w wieku szkolnym od 7 do 11 roku życia, z racji ograniczonych miejsc wyłącznie z Milanówka.
● Zapewniamy wyżywienie w formie dwudaniowego obiadu.
● Zapewniamy nielimitowane napoje dla dzieci.
● Codziennie organizujemy warsztaty: artystyczne, naukowe lub zajęcia sportowe.
● W ciągu każdego turnusu organizujemy 2 wycieczki.
● W zależności od pogody korzystamy z basenu miejskiego/Miejskiego Podwórka.
● Wszystkie bilety wstępu i przejazdy zawarte są w cenie półkolonii – bez żadnych dodatkowych opłat.
● Półkolonie zgłaszane są do kuratorium.
Organizatorem półkolonii letnich jest Milanowskie Centrum Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. Program jest elastyczny a zmiany mogą wynikać z zaangażowania i chęci grupy.