Pocztówki z Dżakarty i Singapuru

Mural „100 lat Niepodległości w Milanówku” zaokrętowany w dniu 6 października 2018 roku na żaglowcu „ Dar Młodzieży” odbywającym rejs „ STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI” dookoła świata.

Uczestnik programu „ Niepodległa Polska Smakuje”, mieszkaniec Milanówka zaprezentował muralowe koszulki „ 100 lat Niepodległości w Milanówku” na spotkaniach promocyjno – biznesowych odbywających się na pokładzie żaglowca „Dar Młodzieży” podczas jego pobytu w portach Dżakarty (06.10.2018) 
i Singapuru (09.10.2018).

Na spotkaniach przedstawiciele producentów polskiej żywności prezentowali jej walory jakościowe i smakowe. W spotkaniach uczestniczyła liczna grupa przedstawicieli miejscowego środowiska biznesowego oraz placówek dyplomatycznych.

Polskę reprezentował p. Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Prezentując się w koszulkach z symbolami muralu mieliśmy możliwość zaprezentowanie miasta Milanówka. O ile o Józefie Piłsudskim sporo wiedziano, to osobę Jana Szczepkowskiego musieliśmy przybliżać pytającym, mimo że w tej grupie dużą część stanowili przedstawiciele Polski.

Załoga żaglowca obiecała prezentację muralu w kolejnych portach świata, które będą gościły żaglowiec odbywający rejs „ STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI”.

Narodowe Centrum Kultury Kadra Kultury

#kadrakultury #nck #muralna100lat #MCK #murale #niepodleglosc#milanowek