Szlak Jedwabny Milanówka i okolic

W 1924 r. Henryk i Stanisława Witaczek założyli w Milanówku Centralną Doświadczalną Stację Jedwabniczą, która produkowała jedwab z powodzeniem konkurujący z tkaninami uznawanymi za najlepsze w świecie. W 1945 r. CDSJ przeszła pod tymczasowy zarząd komisaryczny a następnie została upaństwowiona. Twórca polskiego przemysłu jedwabiu naturalnego i jednocześnie właściciel zakładu stał się jedynie jej zarządcą, którego wkrótce potem zwolniono z pracy. W 1995 r. postanowiono, że fabryka zostanie sprzedana, a cały majątek przejmie spółka Jedwab Polski.

Szlak prowadzi śladami miejsc związanych z historią jedwabnictwa w Milanówku i okolicach oraz postaciami założycieli Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej – Henrykiem i Stanisławą Witaczek. Składa się z 7 miejsc, przy których zostaną ustawione tablice informacyjne. Oprócz tego zostanie przygotowany folder z opisem, biografią twórców jedwabnictwa milanowskiego, mapką szlaku oraz kartą edukacyjną zawierającą rebusy, krzyżówki i grę terenową. Uatrakcyjni to samodzielne zwiedzanie szklaku, będzie mogło być również fragmentem lekcji w terenie. Szlak jest efektem działań Stowarzyszenia Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego we współpracy z Urzędem Miasta Milanówka, Gimnazjum i Liceum Społecznym oraz Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku.