Ankieta ewaluacyjna XIII Festiwalu Otwarte Ogrody w Milanówku

Szanowni Państwo!
Informacje, które zostaną uzyskane dzięki niniejszej ankiecie, posłużą jako wskazówki do tego, aby zwiększyć atrakcyjność następnych edycji Festiwalu Otwarte Ogrody w Milanówku. Nie dotyczy ona edycji FOO w innych miastach. Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i wpisanie wszelkich uwag, które mogłyby wpłynąć na poprawę jakości kolejnych edycji FOO w Milanówku. Ankieta jest anonimowa.