150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

Muzeum Narodowe w Kielcach syg. MNKi/H/3049

Rok 2017 został uchwalony przez Sejm RP rokiem Józefa Piłsudskiego. Z racji przypadającej jutro 150. rocznicy urodzin Marszałka delegacja z Gminy Milanówek uda się na plac Józefa Piłsudskiego w Warszawie, aby o godz . 13:00 złożyć kwiaty pod pomnikiem Naczelnika.

Postać Marszałka jest obecna w historii Milanówka za sprawą twórczości Jana Szczepkowskiego. O tym dorobku będzie przypominała wystawa pt.: „Józef Piłsudski. 150. rocznica urodzin” której organizatorem jest Muzeum Wojska Polskiego w partnerstwie z naszym miastem. Wernisaż wystawy odbędzie się 7 grudnia 2017 r. o godz. 16:00 w Muzeum Wojska Polskiego.

Historia pokazuje, że Mieszkańcy Letniska Milanówek pamiętali o ważnych wydarzeniach związanych z Marszałkiem. Warto przypomnieć że w geście szacunku 16 maja 1935 roku został rozwieszony na terenie Letniska Milanówek nekrolog tuż po śmierci Komendanta, na którym podpisały się wszystkie organizacje polityczne i społeczne działające w Milanówku. Odbyły się wówczas akademie żałobne organizowane przez Gminę i szkoły.

Gorąco zapraszamy wszystkich Mieszkańców Milanówka do uczczenia pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w dzień jego urodzin 5 grudnia. Delegacja i tym razem składać się będzie z instytucji i organizacji aktywnie działających na terenie naszego miasta oraz mieszkańców.

Źródło plakatu: Zofia Żuławska, Milanówek 1899-1939. Dokumenty i wspomnienia, Towarzystwo Miłośników Milanówka, 1999 r.

Gorąco zapraszamy wszystkich Mieszkańców Milanówka do uczczenia pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.